Thiết lập chung

Hướng dẫn chi tiết việc quản trị các thông tin Thiết lập chung Cấu hình Website cơ bản của Website của bạn trên hệ thống Liveweb.vn

Hướng dẫn việc cấu hình thiết lập thông tin Website cơ bản bao gồm : Cấu hình các thẻ miêu tả định danh, email quản trị, địa chỉ, ...

Đây là một công việc quan trọng dành cho quản trị trang Web, việc cập nhật thông tin này là các giá trị thông tin được truyền tải trực tiếp trên Website của bạn. Hãy cân nhắc và sử dụng các thông tin chính xác để phục vụ việc liên lạc của khách hàng vào rang web và tối ưu các thông tin cần thiết

Để làm việc này, trong giao diện quản trị Website, đến phần Menu "Thiết Lập" -->> "Thiết Lập Website :

Bạn sẽ được chuyển tới trang cập nhật thông tin, tại đây hãy nhập các thông tin cần thiết :

 

Tiếp theo, nếu bạn sử dụng các công cụ từ bên thứ 3 như : Mã Chat trực tuyến, mã Google, Mã Facebook :

Đặc biệt, bạn có thể tối ưu một phần Onpage SEO cho Website của mình bằng các thẻ mô tả cơ bản:

Hoàn tất, Click "Lưu Lại" để cập nhật các thông tin vừa nhập.

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn