Về tài khoản

Các hướng dẫn về các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản cũng như việc đăng ký và đăng nhập quản trị Web của bạn.

Hướng dẫn thiết lập thông tin đăng ký và chủ quản của Website. Thông tin này sẽ là thông tin hệ thống Liveweb.vn lưu trữ và liên lạc với chủ sở hữu Website cũng như các ứng dụng gia tăng khác.

Để cập nhật thông tin, truy cập phần "Thông tin Website" như hình dưới :

Cập nhật thông tin chủ Website tại Liveweb.vn

Cập nhật thông tin chủ Website tại Liveweb.vn

Tiếp theo, bạn được chuyển đến trang cập nhật các thông tin của chủ sở hữu Website, hãy nhập chính xác các thông tin này nhé :

Cập nhật thông tin chủ sở hữu Website và ứng dụng

Cập nhật thông tin chủ sở hữu Website và ứng dụng

Tiến hành lưu lại để cập nhật các thông tin bạn vừa nhập.

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn