Thiết lập chung

Hướng dẫn chi tiết việc quản trị các thông tin Thiết lập chung Cấu hình Website cơ bản của Website của bạn trên hệ thống Liveweb.vn

Hướng dẫn cấu hình các thông báoHướng dẫn cấu hình tên miền riêng cho Website của bạn. Sử dụng tên miền riêng cho Website tại Liveweb.vn

Để thực hiện việc này, truy cập giao diện quản trị >> Thiết Lập >> Thiết lập tên miền :

Bạn sẽ được chuyển tới giao diện cập nhật thêm mới tên miền, tại đây bạn có thể thêm nhiều tên miền cho Website của bạn và sử dụng tên miền chính mặc định.

Thiết lập tên miền riêng cho Website của bạn trên Liveweb.vn

Thiết lập tên miền riêng cho Website của bạn trên Liveweb.vn

Sau khi nhập các tên miền mong muốn, một việc quan trọng bạn cần làm là trỏ tên miền muốn sử dụng về máy chủ của Liveweb.vn. Các thông tin này bộ phận hỗ trợ khách hàng sẽ thông báo để bạn có thể trỏ tên miền thuận tiện nhất.

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn