Về tài khoản

Các hướng dẫn về các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản cũng như việc đăng ký và đăng nhập quản trị Web của bạn.

Chỉ quản trị viên cao nhất của Website có quyền cấu hình tài khoản của mình trên hệ thống Website của bạn. Để thực hiện việc cập nhật thông tin cho tài khoản của mình, tại giao diện quản trị của Website bạn, thực hiện Click vào "Tài khoản của bạn"

Hướng dẫn thiết lập tài khoản trên Liveweb.vn

Hướng dẫn thiết lập tài khoản trên Liveweb.vn

Tiếp theo, bạn sẽ được chuyển đến trang cập nhật thông tin, tại đây, bạn có thể tùy ý thay đổi các thông tin cơ bản của mình sao cho chính xác nhất.

 

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn