Thiết lập chung

Hướng dẫn chi tiết việc quản trị các thông tin Thiết lập chung Cấu hình Website cơ bản của Website của bạn trên hệ thống Liveweb.vn

Hướng dẫn Thiết lập Menu cho Website trên Liveweb.vn.

Dựa vào các thông tin về Bài Đăng, Trang Nội Dung, Danh Mục Bài Đăng, Danh Mục Sản Phẩm, Nhãn, ... bạn có thể tùy biến Menu của Website sao cho phù hợp với đặc thù kinh doanh và giao diện mà bạn mong muốn.

Để thực hiện tùy chỉnh Menu, truy cập giao diện quản trị >> Thiết Lập >> Thiết Lập Menu

Ở đây, chức năng kéo - thả giúp bạn tùy biến Menu đơn giản hơn bao giờ hết.

Tùy chỉnh Main Menu (Menu chính)

Tùy chỉnh Main Menu (Menu chính)

Hoặc tùy chỉnh GoupMenu - tưc menu được gom nhóm và hiển thị ở một nơi nào đó được truy gọi :

 

Hoặc tùy chỉnh FooterMenu và QuickMenu

Tiến hành "Ghi lại" đối với từng loại Menu mà bạn mong muốn.

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn