Quản trị sản phẩm

Hướng dẫn chi tiết việc quản trị và đăng tải sản phẩm trên hệ thống Website bán hàng hoặc trang giới thiệu sản phẩm. Các thông tin về sản phẩm.

Hướng dẫn cách quản trị danh mục sản phẩm theo tên Hãng hoặc loại thương hiệu sản phẩm phù hợp giúp khách hàng dễ dàng tìm theo hãng hoặc thương hiệu phù hợp

Quản lý Hãng - Thương hiệu : Trong giao diện quản trị, Chọn Sản phẩm >> Hãng - Thương hiệu

1. Thêm Hãng - Thương hiệu sản phẩm mới
Bước 1: Click Thêm mới
Màn hình thêm mới danh mục tin hiện ra
Bước 2: Nhập các Thông tin chung cho Hãng - Thương hiệu sản phẩm
- Tên danh mục: Là tên của danh mục sẽ xuất hiện tại khu vực nào được gọi tới.
- Danh mục cha: Cho phép bạn lựa chọn danh mục đang thêm mới thuộc danh mục cấp cao hơn nào hay không.
- Nhập các thông tin khác và chuyển tới phần "Trạng thái" : Ở phần này bạn có thể tùy chọn danh mục này ở trạng thái hoạt động hay là lưu tạm thời bằng việc sử dụng "Ẩn" hoặc "Hiển thị".

Bước 3: Click "Lưu Lại". Hoàn tất thêm mới Danh mục sản phẩm mới.


2. Chỉnh sửa/ Xóa thông tin của từng Hãng - Thương hiệu


Bước 1: Click vào tên danh mục hoặc nhấn Chỉnh sửa ở vị trí tương ứng với mỗi Hãng - Thương hiệu sản phẩm
Bước 2: Sửa đổi các thông tin của danh mục tin
Bước 3: Click "Lưu Lại"
Cũng có thể xóa Hãng - Thương hiệu sản phẩm bằng cách nhấp nút Xóa ở vị trí tương ứng với từng Hãng - Thương hiệu sản phẩm

 

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn