Quản trị nội dung

Hướng dẫn chi tiết việc quản trị các trang nội dung của Website như : Quản trị trang tin, trang hướng dẫn, danh mục trang tin, ...

Hướng dẫn cách quản trị các bài đăng tin nội dung thuộc danh mục trang tin. Cho phép thêm mới không giới hạn các bài đăng tin dưới dạng trang tin.

Quản lý Bài Đăng
Bước 1: Chọn Nội dung >> Bài Đăng

Quản lý bài đăng


Bước 2: Chọn Thêm mới
Bước 3: Nhập nội dung tin mới. Các nội dung có dấu (*) là nội dung bắt buộc phải nhập.

Lưu ý : Bạn có thể lựa chọn cho việc:

- Một Bài Đăng thuộc nhiều Danh Mục Tin.

- Một bài đăng chứa nhiều Tags

- Viết lại URL theo mong muốn

 

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn