Quản trị sản phẩm

Hướng dẫn chi tiết việc quản trị và đăng tải sản phẩm trên hệ thống Website bán hàng hoặc trang giới thiệu sản phẩm. Các thông tin về sản phẩm.

Hướng dẫn quản trị và tùy chỉnh từng chi tiết sản phẩm không giới hạn số lượng sản phẩm giúp bạn đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh.

Quản lý Danh sách sản phẩm chi tiết : Trong giao diện quản trị, ChọnMenu Sản phẩm >> Sản phẩm

1. Thêm sản phẩm mới
Bước 1: Click Thêm mới
Màn hình thêm mới sản phẩm hiện ra
Bước 2: Nhập các Thông tin chung cho sản phẩm
- Tên sản phẩm: Là tên của sản phẩm sẽ xuất hiện tại khu vực nào được gọi tới.
- Mã sản phẩm: Đặt tên theo mã sản phẩm để dễ dàng quản lý theo Mã Sản Phẩm
- Chọn loại: Bằng việc thêm mới Loại sản phẩm , bạn có thể chọn sản phẩm này thuộc Loại Sản Phẩm nào.
- Chọn Hãng - Thương hiệu: Bằng việc thêm mới Hãng - Thương hiệu, bạn nên chọn sản phẩm định thêm mới theo lựa chọn này nếu cần thiết.
- Giá bán: Nhập giá chính xác muốn bán.
- Giá so sánh: Nhập vào giá cũ, hoặc giá trước đây của sản phẩm. Thông thường giá này là mức giá cũ.
- Khối lượng: Bất kể sản phẩm nào cũng sẽ có Khối lượng nhất định. Để giúp việc tính phí vận chuyển chính xác, bạn hãy nhập khối lượng chính xác của sản phẩm vào đây. (Xem thêm các quy định về tính khối lượng vận đơn)
- Các tùy chọn : Sản phẩm mới - Sản phẩm bán chạy - Sản phẩm nổi bật, ...
- Chọn danh mục sản phẩm: Nghĩa là một sản phẩm có thể thuộc nhiều danh mục nhóm sản phẩm.
- Hình ảnh: Một sản phẩm có thể bao gồm nhiều hình ảnh, nhằm nâng cao tính trực quan cho việc giới thiệu sản phẩm của bạn.
- Tùy chọn : Bấm vào biểu tượng thêm mới Tùy chọn:

Tại khu vực tùy chọn này bạn có thể hiểu rằng với 1 sản phẩm có thể có nhiều tùy chọn về màu sắc, với mỗi màu có một mức giá, hoặc với mỗi Size lại có một giá và trọng lượng khác nhau. Ví dụ như sản phẩm iPhone có nhiều màu, mỗi màu có giá khác nhau, mỗi dung lượng bộ nhớ có giá khác nhau, ...


- Nhập các thông tin khác và chuyển tới phần "Trạng thái" : Ở phần này bạn có thể tùy chọn danh mục này ở trạng thái hoạt động hay là lưu tạm thời bằng việc sử dụng "Ẩn" hoặc "Hiển thị".

Bước 3: Click "Lưu Lại". Hoàn tất thêm mới thông tin sản phẩm mới.


2. Chỉnh sửa/ Xóa thông tin của Sản phẩm


Bước 1: Click vào tên danh mục hoặc nhấn Chỉnh sửa ở vị trí tương ứng với mỗi Sản phẩm
Bước 2: Sửa đổi các thông tin của sản phẩm
Bước 3: Click "Lưu Lại"
Cũng có thể xóa Sản phẩm bằng cách nhấp nút Xóa ở vị trí tương ứng với từng Sản phẩm

 

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn