Quản trị nội dung

Hướng dẫn chi tiết việc quản trị các trang nội dung của Website như : Quản trị trang tin, trang hướng dẫn, danh mục trang tin, ...

Hướng dẫn Quản trị danh mục trang tin cho phép bạn thực hiện việc khởi tạo không giới hạn các danh mục chuyên trang về tin tức và bài viết.

Thông thường các trang tin sẽ được nhóm thành những nhóm tin. Ở đây, việc chia nhỏ thành các danh mục giúp việc điều hướng sử dụng người dùng tốt hơn, dẫn đến việc tăng trải nghiệm cho người dùng.

Để thêm một danh mục trang tin, bạn truy cập giao diện quản trị >> Nội dung >> Danh mục tin

Tại khu vực này, ngoài các chức năng cơ bản của việc tìm kiếm danh mục, bạn chú ý đến các chức năng sửa/xóa và đặc biệt là chức năng thêm mới.
Danh mục tin tức là phần danh mục cố định, mỗi tin sẽ thuộc vào không hạn chế danh mục.

Màn hình quản lý danh mục tin xuất hiện
1. Thêm danh mục mới
Bước 1: Click Thêm mới
Màn hình thêm mới danh mục tin hiện ra
Bước 2: Nhập các Thông tin chung cho Danh mục tin
- Tên danh mục: Là tên của danh mục sẽ xuất hiện tại khu vực nào được gọi tới.
- Danh mục cha: Cho phép bạn lựa chọn danh mục đang thêm mới thuộc danh mục cấp cao hơn nào hay không.
- Nhập các thông tin khác và chuyển tới phần "Trạng thái" : Ở phần này bạn có thể tùy chọn danh mục này ở trạng thái hoạt động hay là lưu tạm thời bằng việc sử dụng "Ẩn" hoặc "Hiển thị".

Bước 3: Click "Lưu Lại". Hoàn tất thêm mới Danh mục tin.


2. Chỉnh sửa/ Xóa thông tin của từng danh mục


Bước 1: Click vào tên danh mục hoặc nhấn Chỉnh sửa ở vị trí tương ứng với mỗi Danh mục tin
Bước 2: Sửa đổi các thông tin của danh mục tin
Bước 3: Click "Lưu Lại"
Cũng có thể xóa Danh mục tin bằng cách nhấp nút Xóa ở vị trí tương ứng với từng Danh mục tin

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn