Quản trị nội dung

Hướng dẫn chi tiết việc quản trị các trang nội dung của Website như : Quản trị trang tin, trang hướng dẫn, danh mục trang tin, ...

Hướng dẫn chi tiết việc thiết lập các trang tin nội dung tĩnh trên Website, các trang nội dung không trực thuộc danh mục nào trên hệ thống.

Quản lý Trang nội dung : Trong giao diện quản trị, Chọn Nội dung >> Trang nội dung

1. Thêm Trang nội dung mới
Bước 1: Click Thêm mới
Màn hình thêm mới danh mục tin hiện ra
Bước 2: Nhập các Thông tin chung cho Trang nội dung
- Tên danh mục: Là tên của danh mục sẽ xuất hiện tại khu vực nào được gọi tới.
- Tên thay thế: Trường không bắt buộc, bạn có thể thêm tên gọi khác cho trang nội dung này.
- Nhập các thông tin khác và chuyển tới phần "Trạng thái" : Ở phần này bạn có thể tùy chọn danh mục này ở trạng thái hoạt động hay là lưu tạm thời bằng việc sử dụng "Ẩn" hoặc "Hiển thị".

Bước 3: Click "Lưu Lại". Hoàn tất thêm mới Danh mục tin.


2. Chỉnh sửa/ Xóa thông tin của từng Trang nội dung


Bước 1: Click vào tên danh mục hoặc nhấn Chỉnh sửa ở vị trí tương ứng với mỗi Trang nội dung
Bước 2: Sửa đổi các thông tin của danh mục tin
Bước 3: Click "Lưu Lại"
Cũng có thể xóa Danh mục tin bằng cách nhấp nút Xóa ở vị trí tương ứng với từng Trang nội dung

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn