Quản trị bán hàng

Các hướng dẫn cơ bản và chi tiết về cách quản trị bán hàng thông qua công cụ quản trị của hệ thống Liveweb.vn

Hướng dẫn chi tiết việc sử dụng chức năng thiết lập các thông tin khuyến mãi cho các sản phẩm của bạn trên Website. Thiết lập Coupon và mã giảm giá.

Tại giao diện quản trị, tìm đến "Bán hàng" >> "Khuyến mãi"

Để thêm mới Khuyến mãi, bạn bấm vào "Thêm mới"

Trong mỗi đợt/chương trình khuyến mãi của bạn, chúng tôi quy định toàn bộ sẽ bao gồm "Mã Khuyến Mãi"

Bước 1 : Thêm Mã Khuyến Mãi

Để thêm Mã khuyến mãi, có hai cách bao gồm :
- Cách 1 : Thêm mã bằng đoạn mã mà bạn mong muốn: Bằng cách nhập đoạn mã vào ô "Tạo mã khuyến mãi"

- Cách 2 : Thêm mã bằng cách sử dụng tạo mã Tự Động: Bằng cách bấm vào "TẠO MÃ TỰ ĐỘNG"

Bước 2 : Nhập số lần sử dụng

Đối với mỗi mã khuyến mãi được thêm mới, bạn cần áp dụng số lần sử dụng theo hai cách:
- Không giới hạn số lần sử dụng : Bằng cách bấm tích tại ô "Không giới hạn"
- Giới hạn số lần sử dụng: Bằng cách bỏ tích tại ô "Không giới hạn" và nhập vào số lượng lần sử dụng cho đoạn mã khuyến mãi của bạn.

Bước 3 : Lựa chọn loại khuyến mãi

Ở đây các loại khuyến mãi bao gồm :
- Khuyến mãi trực tiếp theo số tiền.


- Khuyến mãi theo tỷ lệ %.


- Khuyến mãi phí vận chuyển.

Bước 4 : Chọn thời gian áp dụng khuyến mãi

Thời gian áp dụng ở đây bao gồm :
- Thời gian bắt đầu và kết thúc
- Không bao giờ kết thúc khuyến mãi.

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn