Quản trị bán hàng

Các hướng dẫn cơ bản và chi tiết về cách quản trị bán hàng thông qua công cụ quản trị của hệ thống Liveweb.vn

Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý khách hàng hoặc nhóm khách hàng, đưa ra các chức năng chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Tại khu vực quản lý Khách hàng, các thông tin khách hàng được cập nhật liên tục từ các nguồn khác nhau như:
- Theo thông tin khách hàng đã thực hiện đặt hàng và đăng ký tài khoản trên Website của bạn
- Theo thông tin khách hàng mà bạn đã thêm mới trong quá trình Thêm mới đơn hàng thủ công.

Để quản trị danh sách khách hàng, tại giao diện quản trị chọn "Bán hàng" >> "Khách hàng"

Tại danh sách khách hàng, bạn có thể tiến hàng "Thêm mới"

hoặc bạn có thể có thể chỉnh sửa thông tin Khách hàng nhằm phục vụ việc quản trị bán hàng được thuận tiện hơn.

 

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn