Về tài khoản

Các hướng dẫn về các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản cũng như việc đăng ký và đăng nhập quản trị Web của bạn.

Hướng dẫn chi tiết cách kích hoạt tài khoản và đăng nhập tài khoản trên hệ thống Liveweb.vn

Sau khi tiếp nhận Email kích hoạt tài khoản, hãy thực hiện việc kích hoạt bằng cách Click vào đường dẫn kích hoạt được gửi trong Email

Kích hoạt tài khoản thông qua Email từ Liveweb.vn

Kích hoạt tài khoản thông qua Email từ Liveweb.vn

Để đăng nhập vào tài khoản của bạn sau này, bạn có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống https://www.liveweb.vn

Sử dụng thông tin đăng nhập đã được gửi qua Email để đăng nhập vào quản trị Website của bạn :

Thông tin đăng nhập tài khoản quản trị Website

Thông tin đăng nhập tài khoản quản trị Website

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn