Thiết lập vận chuyển

Hướng dẫn thiết lập các hình thức Ship - vận chuyển hàng hóa giấy tờ cần thiết tự động kết nối đến các đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp hàng đầu.

Hướng dẫn cấu hình các hình thức vận chuyển tự động thông qua hệ thống vận chuyển được tích hợp sẵn trên hệ thống Liveweb.vn

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn