Thiết lập thanh toán trực tuyến

Hướng dẫn chi tiết việc kích hoạt và thiết lập cài đặt tính năng thanh toán trực tuyến cho Website của bạn.

Thông thường việc thanh toán bán hàng được sử dụng nhiều phương thức khác nhau. một số doanh nghiệp có các hình thức thanh toán thủ công chuyên biệt với đặc thù kinh doanh của mình.

Để cấu hình các hình thức thanh toán thủ công, hay đơn giản là đặt tên và diễn giải về cách thanh toán của riêng bạn nhằm phục vụ việc thanh toán của người mua hàng truyền thống.

Để thực hiện việc này, truy cập giao diện quản trị >> Thiết Lập >> Thiết Lập Thanh Toán

Ở đây, bạn tìm đến mục "Thanh toán thủ công" và Click "Thêm mới"

Thiết lập thanh toán thủ công

Sau khi nhập các thông tin cần thiết, bạn CLick "LƯU"

Tích vào ô " Xác nhận hoạt động" để hình thức thanh toán này hoạt động trên hệ thống thanh toán trên Website của bạn.

Cuối cùng, click "LƯU LẠI" toàn bộ các hình thức thanh toán.

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn